Eerste visitatie-experiment gaat van start

NIEUWS
12-07-2017

Tiwos (Tilburg) en Zayaz (Den Bosch) zijn de eerste corporaties die starten met het visitatie-experiment ‘Vernieuwing maatschappelijk gesprek’. Dit experiment, een initiatief van de Stichting Visitatie Woningcorporaties Nederland (SVWN), is erop gericht de betrokkenheid van belanghebbenden bij visitatie verder te versterken en zo de toegevoegde waarde van visitatie te vergroten.

De experimenten bij Tiwos en Zayaz worden uitgevoerd door visiterend bureau Pentascope en starten deze zomer. Belangrijke inzet van de experimentpartners is het slaan van een brug naar de leefwereld van huurders en andere maatschappelijke partijen. Dat gebeurt onder meer door samen met belanghebbenden opnieuw vorm en inhoud te geven aan het onderdeel ‘Presteren volgens Belanghebbenden’ uit de visitatie-methodiek.

In de tweede helft van 2017 en de eerste helft van 2018 start nog een aantal visitatie-experimenten. Medio volgend jaar worden de experimenten geëvalueerd en zal een speciaal voor het experiment ingestelde Begeleidingscommissie beoordelen of de bedoeling van het experiment is gerealiseerd.

 

 


Vraag het Claudia

Vraag versturen