Claudia Siewers vertrekt als directeur-bestuurder van SVWN

NIEUWS
05-03-2024

Claudia Siewers vertrekt per 1 april 2024 als directeur-bestuurder van de Stichting Visitatie Woningcorporaties Nederland. Op 1 mei 2024 wordt zij directeur bij Vastgoedmanagement Nederland. 

Toen Claudia Siewers in april 2020 bij SVWN begon, was Nederland vol in Corona-tijd. Er was net een nieuwe methodiek ingevoerd en de evaluatie van de Woningwet was net afgerond. Dat was het startpunt om samen met de corporaties te onderzoeken waar de unieke waarden van het visitatiestelsel uit bestaan. Om zo te komen tot een nieuwe methodiek waarin het samenwerken en samen werken aan opgaven centraal staat.

Met de komst van deze nieuwe methodiek gecombineerd met een nieuwe beoordelingssystematiek voor de visitatiebureaus is het voor Claudia een goed moment om het stokje over te dragen aan een opvolger.

 

Claudia Siewers “Ik ben trots op de grote verandering die we met de nieuwe methodiek hebben kunnen maken. Het is belangrijk om de methodiek uitdagend en aantrekkelijk te houden voor de corporaties. Dat SVWN daarnaast veel transparanter en voorspelbaarder is gaan werken in de beoordeling van de visitatierapporten vind ik een heel pluspunt. Ik ben heel blij met de komst van Wouter Beekers als mijn opvolger en ik wens hem alle succes toe.”

De Raad van Toezicht bedankt Claudia voor haar grote inzet en bijdrage die zij geleverd heeft aan de ontwikkeling en kwaliteit van het visitatiestelsel en met name haar inzet om de methodiek te laten aantrekkelijk en uitdagend te maken voor corporaties.

Vanaf 1 mei 2024 gaat Claudia Siewers aan de slag als directeur bij Vastgoedmanagement Nederland, de brancheorganisatie voor vastgoed- en VvE-managers. Daarnaast is zij voor een dag in de week verbonden aan De Advocaten van Van Riet als juridisch expert op appartementsrecht en wetgeving voor corporaties.


Vraag het Claudia

Vraag versturen