Benoeming Marc Kuipers tot lid Raad van Toezicht op voordracht Woonbond

NIEUWS
26-09-2023

Benoeming Marc Kuipers tot lid Raad van Toezicht op voordracht Woonbond

 We hebben goed nieuws! Per 25 september 2023 is de heer M. (Marc) Kuipers benoemd tot lid van de Raad van Toezicht (RvT). Hij vult de positie in op voordracht van de Woonbond.

 

Bij SVWN bestaat de RvT uit vijf toezichthouders. Vier leden worden voorgedragen door onze oprichters (Aedes, VNG, VTW en de Woonbond) en een lid wordt benoemd zonder voordracht.

 

Marc is zeer bekend met de volkshuisvestelijke sector, zowel vanuit zijn rol als bestuurder bij een professionele huurdersorganisatie, als vanuit andere toezichthoudende gremia. Wij heten Marc van harte welkom en wensen hem veel succes bij het uitvoeren van deze verantwoordelijke taak.


Vraag het Claudia

Vraag versturen