Benoeming Hein de Haan tot lid Raad van Toezicht op voordracht VNG

NIEUWS
02-01-2024

2024 begint met de mooie benoeming van Hein de Haan tot lid van de Raad van Toezicht (RvT). Hij vult de positie in op voordracht van de VNG.

Bij SVWN bestaat de RvT uit vijf toezichthouders. Vier leden worden voorgedragen door onze oprichters (Aedes, VNG, VTW en de Woonbond) en een lid wordt benoemd zonder voordracht.

Hein is zeer bekend met de volkshuisvestelijke sector, zowel vanuit zijn rol als wethouder van de gemeente Leeuwarden, als vanuit zijn voormalige functie binnen de corporatiesector. Wij heten Hein van harte welkom en wensen hem veel succes bij het uitvoeren van deze verantwoordelijke taak.


Vraag het Claudia

Vraag versturen