Benoeming Anne Flierman tot Voorzitter Raad van Toezicht SVWN

NIEUWS
16-03-2023

SVWN is zeer verheugd te kunnen meedelen dat de heer dr. A.H. (Anne) Flierman benoemd is tot voorzitter van de Raad van Toezicht (RvT).
 
 class=Bij SVWN bestaat de RvT uit vijf toezichthouders. Vier leden worden voorgedragen door onze oprichters (Aedes, VNG, VTW en de Woonbond) en een lid wordt benoemd zonder voordracht.

Anne Flierman is zonder voordracht benoemd tot voorzitter van de raad. Hij heeft ruime politieke ervaring door zijn tienjarig lidmaatschap van de Eerste Kamer der Staten Generaal. Daarnaast was Anne tot en met 2021 voorzitter van de NVAO, een organisatie die, net als SVWN, een ZBO-status heeft en het accreditatiestelsel in het hoger onderwijs beheert. Voordien was hij onder meer gemeentesecretaris van Arnhem en bestuurder van de universiteiten van Maastricht en Twente.

De RvT is blij dat Anne Flierman ons komt versterken.

We kijken uit naar een constructieve samenwerking!

Rooster van aftreden RvT SVWN

Naam

Voordracht

Start 1e termijn

Einde 1e termijn

Einde 2e termijn

dr. A.H. Flierman - 01-04-2023 01-04-2027  
mw. drs. S.J.J.M (Sabine) Muijrers MMC Aedes 01-09-2019 01-09-2023
N.T. (Nathan) Stukker MSc VNG 01-11-2015 01-11-2019 01-11-2023
drs. S.J.L. (Bas) van der Velde VTW 01-01-2018 01-01-2022 01-01-2026
drs. S.G. (Steve) Smit Woonbond 13-06-2022 13-06-2026

Vraag het Claudia

Vraag versturen