Visitatierapport: Woningstichting Naarden

Rapport

Datum rapport 14-01-2021
Visiterend bureau Procorp
Corporatie Woningstichting Naarden
Plaats Naarden
Provincie Noord-Holland
L-nummer corporatie L0386
Verhuureenheden 822
Versie methodiek 6.0
Referentiegroep

Bestanden

L0386 Woningstichting Naarden visitatierapport 2020.pdf Download
L0386 Bestuurlijke reactie Woningstichting Naarden op visitatie 2016-2019.pdf Download

Cijfers

Presteren naar opgaven en ambities: 7,0
Presteren volgens belanghebbenden: 7,4
Presteren naar vermogen: 8,0
Governance: 7,5

Lees meteen:

Recensie
Scoretabel
Beschouwing prestatieafspraken
Presteren naar Opgaven en Ambities
Presteren volgens Belanghebbenden
Presteren naar Vermogen
Governance van maatschappelijk presteren
Maatschappelijke oriëntatie RvC

Vraag het Claudia

Vraag versturen