Wouter Beekers is nieuwe waarnemend directeur-bestuurder van SVWN

NIEUWS
05-03-2024

Met ingang van 1 april 2024 is dr. Wouter Beekers benoemd als waarnemend directeur-bestuurder van de Stichting Visitatie Woningcorporaties Nederland (SVWN).

Wouter is gepromoveerd op het volkshuisvestingsbeleid in Nederland en was eerder directeur van het wetenschappelijk instituut van de ChristenUnie en directeur bij woningcorporatie Woonbron in Rotterdam. Wouter zal zich in eerste instantie oriënteren op de (toekomstige) opgave voor SVWN,

Anne Flierman (voorzitter Raad van Toezicht SVWN): “De RvT is verheugd dat Wouter Beekers zich wil verbinden aan SVWN. We krijgen met hem een deskundige en gemotiveerde directeur-bestuurder aan tafel, die zich graag zal inzetten voor de verdere ontwikkeling van het visitatiestelsel”

Wouter Beekers: “De visitaties heb ik kennen als een waardevol instrument om met woningcorporaties in gesprek te gaan over hun betekenis voor de samenleving. Dit gesprek vind plaats vanuit verbondenheid. Daaraan wil ik heel graag een bijdrage leveren.”


Vraag het Claudia

Vraag versturen