Agenda

Werkatelier methodiek 7 (voor visitatoren)

06-02-2023 15:00 - 18:00

De werkateliers worden aangeboden om de visitatoren bekend te maken met methodiek 7. Met elkaar willen we de nieuwe methodiek doornemen en bespreken wat er van de visitatiecommissie verwacht wordt. Ook het beoordelingskader ten behoeve van de rapporten komt hierbij aan de orde. Aansluitend aan de werkateliers verzorgt SVWN een...

Lees verder

Vraag het Claudia

Vraag versturen