gemeenten
wie praten mee?

Wie praten mee?

De visitatiecommissie voert het onderzoek uit. Ze spreekt met diverse belanghebbenden om zich een goed oordeel te vormen. 

Corporatie

De bestuurder van de corporatie schrijft bij aanvang een position paper over waar de corporatie nu staat. Later in het proces spreekt de visitatiecommissie uitgebreid met onder meer het bestuur en de raad van commissarissen. Vaak worden ook de controller, bestuurssecretaris en managers betrokken, en soms andere medewerkers. De visitatiecommissie bepaalt de agenda van deze gesprekken. Dat gaat over hoe het werk is georganiseerd en hoe de kerntaken worden uitgevoerd, maar met name over of de corporatie de goede dingen doet gezien de maatschappelijke/lokale vragen. De prestatieafspraken en de prestaties van de corporatie komen uitgebreid aan bod.

Gemeente

Gezien het maatschappelijke belang hecht de visitatiecommissie veel waarde aan het perspectief van uw gemeente. Daarom spreekt ze uitgebreid met de wethouder met wonen in zijn of haar portefeuille, en eventueel met een betrokken beleidsambtenaar. In dit diepte-interview geven zij aan hoe uw gemeente de corporatie en de specifieke woonsituatie beleeft. Denk aan de openbare orde, de leefbaarheid in de buurt en wijk, hoe de corporatie uitdagingen aanpakt, en hoe dat past bij maatschappelijke gebeurtenissen en de verwachtingen van uw gemeente. De prestatieafspraken en de prestaties van de corporatie komen uitgebreid aan bod.

Huurders

Ook spreekt de visitatiecommissie met de huurdersorganisatie. In ieder geval met het bestuur en soms ook met bewonerscommissies of actieve huurders. Afhankelijk van het visitatiebureau wordt ook een enquête gehouden onder huurders of gebruik gemaakt van andere gespreksvormen. De enquête en de gesprekken gaan over inspraak en betrokkenheid, onderlinge communicatie, en vooral over de woonbeleving. Van de woning en het wooncomplex zelf, maar ook van de buurt. En hoe bijvoorbeeld volgens huurders overlast effectief aangepakt kan worden. De prestatieafspraken en de prestaties van de corporatie komen uitgebreid aan bod.

Overige gesprekspartners

Als een corporatie samenwerkt met andere partijen zoals een welzijnsinstelling of zorginstelling, spreekt de visitatiecommissie ook met hen. Dat gaat over hoe zij samenwerken, hoe ze zich betrokken voelen en hoe ze de corporatie ervaren.

◀ Waarom visitatie?
◀ Hoe werkt visitatie?
▶ Wanneer weer?
▶ praktisch: 5 stappen

Contact

Vragen of suggesties? We komen graag in contact.
030 - 7210780
info@visitaties.nl
Of laat een bericht achter.

Vraag het Claudia

Vraag versturen