Wie praten mee?

Wie praten mee?

De visitatiecommissie voert het onderzoek uit. Ze spreekt met diverse belanghebbenden om zich een goed oordeel te vormen.

Corporatie

De bestuurder van de corporatie schrijft bij aanvang een position paper over waar de corporatie nu staat. Later in het proces spreekt de visitatiecommissie uitgebreid met onder meer het bestuur en de raad van commissarissen. Vaak worden ook de controller, bestuurssecretaris en managers betrokken, en soms andere medewerkers. De visitatiecommissie bepaalt de agenda van deze gesprekken. Dat gaat over hoe het werk is georganiseerd en hoe de kerntaken worden uitgevoerd, maar met name over of de corporatie de goede dingen doet gezien de maatschappelijke/lokale vragen. 

Huurders

De visitatiecommissie hecht veel waarde aan het standpunt van uw huurdersorganisatie. Dat gaat meestal via een diepte-interview met één of twee actieve leden (of het gehele bestuur) van uw organisatie. In overleg kunnen enkele huurders worden betrokken, bijvoorbeeld leden van bewonerscommissies of actief betrokken huurders. Afhankelijk van het visitatiebureau wordt ook een enquête gehouden onder huurders, of wordt gebruik gemaakt van andere gespreksvormen. Deze enquête en het diepte-interview gaan over hoe huurders zich behandeld en betrokken voelen, over hun beleving bij wonen, en over de communicatie tussen huurders en de corporatie. Een uitgelezen kans om de woonsituatie en de corporatie op een neutrale manier te beoordelen. Waarbij uw huurdersorganisatie verbeterpunten kan aankaarten. 

Gemeente

Ook spreekt de visitatiecommissie met de gemeente. Vaak de wethouder met wonen in zijn of haar portefeuille, vergezeld door een beleidsambtenaar. In dit gesprek geeft de gemeente haar standpunt over de corporatie en de woonsituatie. Over de openbare orde, de leefbaarheid in uw buurt of wijk, hoe de corporatie uitdagingen aangaat, en hoe dat past bij de maatschappelijke ontwikkelingen in de gemeente. De prestatieafspraken en de prestaties van de corporatie komen uitgebreid aan bod.

Overige gesprekspartners

Als een corporatie samenwerkt met andere partijen zoals een welzijnsinstelling of zorginstelling, spreekt de visitatiecommissie ook met hen. Dat gaat over hoe zij samenwerken, hoe ze zich betrokken voelen en hoe ze de corporatie ervaren.


Contact

Vragen of suggesties? We komen graag in contact.
info@visitaties.nl
Of laat een bericht achter.

Voorlichting voor huurders

Bekijk de handreiking 'visitatie en huurders'

 

Huurdersvoorlichting

Stevig in uw schoenen het visitatieproces beginnen? Dat kan. SVWN kan speciaal voor uw huurdersorganisatie een workshop organiseren. Dan leert u alle ins en outs van visitaties kennen. Vanuit uw oogpunt.

Meer over deze workshop >>

Vraag het Claudia

Vraag versturen