Wanneer weer?

Wanneer weer?

Elke 4 jaar moet een corporatie zich laten visiteren. Dat is wettelijk vastgelegd in de Woningwet. Dateert uw vorige rapport van 15 mei 2018 dan moet u voor 15 mei 2022 een nieuw visitatierapport publiceren.  

Hou hierbij rekening met het feit dat het rapport 6 weken voor de uiterste publicatiedatum gereed moet zijn, inclusief eindgesprek met directie/bestuur en RvC. Dit om beoordeling door SVWN en eventuele correcties mogelijk te maken. Deze zes weken kunt u wel gebruiken om de bestuurlijke reactie te schrijven.

Voor uw gemak houdt SVWN 2 overzichten bij wanneer corporaties hun volgende visitatie hebben. Deze overzichten kunt u hier vinden.

Contact

Vragen of suggesties? We komen graag in contact.
030 - 7210780
info@visitaties.nl
Of laat een bericht achter.

Vraag het Claudia

Vraag versturen