SVWN zoekt voorzitter Raad van Toezicht

NIEUWS
12-12-2022

SVWN geeft inzicht in het maatschappelijk presteren van woningcorporaties. SVWN is in 2009 opgericht door Aedes, de Nederlandse Woonbond, de Vereniging van Toezichthouders in Woningcorporaties, de Vereniging van Nederlandse Gemeenten en het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties als een initiatief van de sector. Met een goed functionerend visitatiestelsel zorgt SVWN ervoor dat woningcorporaties hun maatschappelijke prestaties kunnen laten zien, verantwoorden en verbeteren. Daarnaast ontwikkelt en beheert SVWN de visitatiemethodiek en wordt -met accreditaties- toegezien op de kwaliteit van de uitgevoerde visitaties. Vanwege vertrek van de huidig voorzitter, de heer Ir. Staf Depla, ontstaat de vacature voor een

voorzitter Raad van Toezicht

Informatie en solliciteren
SVWN laat zich in deze procedure ondersteunen door bureau Diemen & Van Gestel.
Drs. Monique Brummans van Diemen & Van Gestel begeleidt de werving- en selectieprocedure.
Voor informatie: 0346-354354 of 06-50204993.
Uw cv, vergezeld van een motivatiebrief, kunt u vóór 9 januari 2023 via www.diemenenvangestel.nl/vacatures toezenden.

Vraag het Claudia

Vraag versturen