Masterclass visitatoren

Masterclass visitatoren

Los van de verantwoordelijkheid die bureaus in deze hebben, vinden wij dat wij met bijeenkomsten voor álle visitatoren kunnen bijdragen aan een verdere verbetering van het visitatiestelsel door de doelstellingen zoals hiervoor beschreven. De onderwerpen zullen betrekking hebben op (onderdelen van) de visitatiemethodiek of daaraan verwante ontwikkelingen. Gezaghebbende sprekers zullen samen met u stilstaan bij relevante ontwikkelingen en de consequenties daarvan voor de visitatie. Van de bijeenkomsten wordt een aanwezigheidsregistratie bijgehouden.

Werkatalier methodiek 7 (voor visitatoren)

De werkateliers worden aangeboden om de visitatoren bekend te maken met methodiek 7. Met elkaar willen we de nieuwe methodiek doornemen en bespreken wat er van de visitatiecommissie verwacht wordt. Ook het beoordelingskader ten behoeve van de rapporten komt hierbij aan de orde.

Aansluitend aan de werkateliers verzorgt SVWN een diner op locatie. Aanmelden voor een bijeenkomst met eventueel aansluitend een diner kan via onderstaande links onder vermelding van dieet en/of allergieën.

Data en aanmelden

Er zijn twee bijeenkomsten gepland:

1.      Donderdag 2 februari 2023 van 15.00 - 18.00 uur.  Locatie: BOVAGhuis, Bunnik

2.      Maandag 6 februari 2023 van 15.00 - 18.00 uur.  Locatie: Hotel Van der Valk, Breukelen

Inschrijven kan via bovenstaande links. U ontvangt na inschrijving de bevestiging van uw inschrijving. Inschrijven is mogelijk tot 2 weken voor de bijeenkomst

Kosten

Wij vinden de opleiding van de visitatoren belangrijk en willen bijdragen aan de ontwikkeling. De werkateliers en masterclasses in 2023 zijn om die reden kosteloos*. Wel wordt er een aanwezigheidsregistratie bijgehouden.

*Bij afmelding binnen 2 weken of bij no show rekenen wij € 100,00 per persoon per bijeenkomst en € 25,00 per gereserveerd diner.

Vragen

Heeft u nog vragen? Kijk hier

Data masterclasses 2023

Data 2023 Tijdstip Bijeenkomst
Donderdag 22 juni 2023 16:00-20:00 Masterclass voorjaar
Maandag 26 juni 2023 16:00:20:00 Masterclass voorjaar
Donderdag 9 november 2023 16:00-20:00 Masterclass najaar
Maandag 13 november 2023 16:00-20:00 Masterclass najaar

Voorgaande masterclasses

Oktober 2022

'Fouten maken mag'. Het Instituut voor Briljante Mislukkingen zet zich in voor het faciliteren en toegankelijk maken van leerervaringen. Mislukkingen worden hierbij omarmd als een belangrijk leermoment. Want wat zou de wereld zijn zonder lef, zonder toevallige ontdekkingen en zonder de mogelijkheid om te leren van wat misging?

Juni 2022

‘Netwerkvisitatie: visitator en methodiek’. Het visiteren van en in netwerken vormt zo langzamerhand een vast onderdeel van visitaties, maar vereist tegelijkertijd bijzondere kwaliteiten van visitatoren en van het gereedschap, de visitatiemethodiek. Goed om dat met elkaar te bespreken én te ontwikkelen.

Juni 2021

Kracht en Tegenkracht in en van Visitatie: Visitatie is een vorm van horizontale verantwoording. Als ‘critical friend’ beoordeelt de visitatiecommissie het maatschappelijk presteren van de corporatie en de maatschappelijke oriëntatie van de RvC. En daarin speelt het ongezegde ook degelijk een rol. Tegelijkertijd is visitatie ook een vorm van tegenkracht en wordt er stilgestaan bij welke effecten dat heeft of zou kunnen hebben, met Marilieke Engbers. 

juni 2020
Vermogensinzet voor maatschappelijke prestaties: welke keuzes maakt een corporatie vooraf (en worden achteraf verantwoord) met betrekking tot de inzet van het vermogen voor maatschappelijke prestaties, met prof. dr. Johan Conijn.

November 2019
De kwaliteit en het proces van prestatieafspraken: hoe kom je tot een goede analyse en betekenisvolle beschouwing? Door Rodney Weterings en Maartje de Kruijf. 

mei 2019
"De maatschappelijke rol van de Raad van Commissarissen", prof. dr. Peter van Lieshout, hoogleraar Theorie van de zorg aan de Universiteit Utrecht, voormalig lid van de WRR, kenner van het visitatiestelsel in het hoger en primair onderwijs en voorzitter van de RvT bij o.a. de Alliantie, zorgverzekeraar Menzis en het Nederlands Jeugdinstituut. 

april 2018
 “De Aw-governance-inspectie in relatie tot (de beoordeling van governance in de) visitatie”, met de Aw, Pentascope en experiment-partner Zayaz.

mei 2017
Presteren volgens belanghebbenden en externe legitimatie, praktijk & dilemma's, public value, door Paul Doevendans, H. Bosch (directeur-bestuurder Waterweg Wonen) en P. Bevers (directeur-bestuurder R&B Wonen).

november 2016 
Professional judgement, het vermogen om tot een afgewogen oordeel te komen, rekening houdend met de specifieke, lokale situatie, door dr. Thomas Schillemans en Hildegard Pelzer. 

maart 2016
Woningwet en rijksprioriteiten, door Annelies Dassen, Edwin Buser & Kevin Klop.
De nieuwe Governancecode en de praktijk bij woningcorporaties, door Rob Haans.

juni 2015
Prestatieafspraken als toetsingskader voor de maatschappelijke prestaties, door Peter Boelhouwer, Jop Fackeldey & Paulus Jansen/Nancy Kok.

november 2014
Governance, door Hildegard Pelzer.

maart 2014
Aanpassingen in methodiek 5.0, door het College van Deskundigen SVWN.

november 2013
Recensie nieuwe stijl, door Richard van Berkel & Jan-Willem Wesselink.

april 2013
Financiën in de visitatie, door Hans van Vark.

april 2012
Governance, what's new en vooral waarom? door Albert Kerssies.
Uitwisseling ervaringen met visitatiemethodiek 4.0, door Rob Schallenberg.

Contact

Vragen of suggesties? We komen graag in contact.
030 - 7210780
info@visitaties.nl
Of laat een bericht achter.

Vraag het Claudia

Vraag versturen