kennis & inzicht
Masterclass visitatoren

Masterclass visitatoren

Los van de verantwoordelijkheid die bureaus in deze hebben, vinden wij dat wij met bijeenkomsten voor álle visitatoren kunnen bijdragen aan een verdere verbetering van het visitatiestelsel door de doelstellingen zoals hiervoor beschreven. De onderwerpen zullen betrekking hebben op (onderdelen van) de visitatiemethodiek of daaraan verwante ontwikkelingen. Gezaghebbende sprekers zullen samen met u stilstaan bij relevante ontwikkelingen en de consequenties daarvan voor de visitatie. Van de bijeenkomsten wordt een aanwezigheidsregistratie bijgehouden.

Masterclass oktober 2022

Graag nodigen we je uit voor de SVWN-masterclass ‘Fouten maken mag’ op maandag 10 oktober en dinsdag 18 oktober a.s.

Programma masterclass

Het programma bestaat uit twee hoofdrondes:

  1. Presentatie Briljante Mislukkingen door Bas Ruyssenaars
  2. Reflectie: Wanneer is onvoldoende écht onvoldoende?

Deel 1: Briljante Mislukkingen

Het Instituut voor Briljante Mislukkingen zet zich in voor het faciliteren en toegankelijk maken van leerervaringen. Mislukkingen worden hierbij omarmd als een belangrijk leermoment. Want wat zou de wereld zijn zonder lef, zonder toevallige ontdekkingen en zonder de mogelijkheid om te leren van wat misging? Goed om dat met elkaar te bespreken én te ontwikkelen met bijdragen van Bas Ruyssenaars van IvBM.

Deel 2: Terugblik methodiek 6.0

In het tweede deel van de masterclass bespreken we in groepjes de resultaten van ruim drie jaar methodiek 6.0. In een open gesprek willen we graag met elkaar praten over het onderdeel Presteren naar Opgaven en Ambities en hoe de waardering daarvan verloopt.

Data en aanmelden

Er zijn twee bijeenkomsten gepland:

1.      Maandag 10 oktober 2022 van 16.00 - 20.00 uur. (inloop vanaf 15.45 uur). Locatie: BOVAGhuis, Bunnik

2.      Dinsdag 18 oktober 2022 van 16.00 - 20.00 uur. (inloop vanaf 15.45 uur). Locatie: BOVAGhuis, Bunnik

Inschrijven kan via bovenstaande links. U ontvangt na inschrijving de bevestiging van uw inschrijving. Inschrijven is mogelijk tot 2 weken voor de bijeenkomst

Kosten

Er zijn in 2022 geen kosten verbonden aan deelname aan de masterclasses. SVWN wil deze deelname en daarmee de ontwikkeling van visitatie en visitatoren stimuleren. Bij ‘no show’ of bij afmelding minder dan 1 week voor de bijeenkomst wordt echter € 50,- in rekening gebracht.

Vragen

Heeft u nog vragen? Kijk hier

Voorgaande masterclasses

Juni 2022

‘Netwerkvisitatie: visitator en methodiek’. Het visiteren van en in netwerken vormt zo langzamerhand een vast onderdeel van visitaties, maar vereist tegelijkertijd bijzondere kwaliteiten van visitatoren en van het gereedschap, de visitatiemethodiek. Goed om dat met elkaar te bespreken én te ontwikkelen.

Juni 2021

Kracht en Tegenkracht in en van Visitatie: Visitatie is een vorm van horizontale verantwoording. Als ‘critical friend’ beoordeelt de visitatiecommissie het maatschappelijk presteren van de corporatie en de maatschappelijke oriëntatie van de RvC. En daarin speelt het ongezegde ook degelijk een rol. Tegelijkertijd is visitatie ook een vorm van tegenkracht en wordt er stilgestaan bij welke effecten dat heeft of zou kunnen hebben, met Marilieke Engbers. 

juni 2020
Vermogensinzet voor maatschappelijke prestaties: welke keuzes maakt een corporatie vooraf (en worden achteraf verantwoord) met betrekking tot de inzet van het vermogen voor maatschappelijke prestaties, met prof. dr. Johan Conijn.

November 2019
De kwaliteit en het proces van prestatieafspraken: hoe kom je tot een goede analyse en betekenisvolle beschouwing? Door Rodney Weterings en Maartje de Kruijf. 

mei 2019
"De maatschappelijke rol van de Raad van Commissarissen", prof. dr. Peter van Lieshout, hoogleraar Theorie van de zorg aan de Universiteit Utrecht, voormalig lid van de WRR, kenner van het visitatiestelsel in het hoger en primair onderwijs en voorzitter van de RvT bij o.a. de Alliantie, zorgverzekeraar Menzis en het Nederlands Jeugdinstituut. 

april 2018
 “De Aw-governance-inspectie in relatie tot (de beoordeling van governance in de) visitatie”, met de Aw, Pentascope en experiment-partner Zayaz.

mei 2017
Presteren volgens belanghebbenden en externe legitimatie, praktijk & dilemma's, public value, door Paul Doevendans, H. Bosch (directeur-bestuurder Waterweg Wonen) en P. Bevers (directeur-bestuurder R&B Wonen).

november 2016 
Professional judgement, het vermogen om tot een afgewogen oordeel te komen, rekening houdend met de specifieke, lokale situatie, door dr. Thomas Schillemans en Hildegard Pelzer. 

maart 2016
Woningwet en rijksprioriteiten, door Annelies Dassen, Edwin Buser & Kevin Klop.
De nieuwe Governancecode en de praktijk bij woningcorporaties, door Rob Haans.

juni 2015
Prestatieafspraken als toetsingskader voor de maatschappelijke prestaties, door Peter Boelhouwer, Jop Fackeldey & Paulus Jansen/Nancy Kok.

november 2014
Governance, door Hildegard Pelzer.

maart 2014
Aanpassingen in methodiek 5.0, door het College van Deskundigen SVWN.

november 2013
Recensie nieuwe stijl, door Richard van Berkel & Jan-Willem Wesselink.

april 2013
Financiën in de visitatie, door Hans van Vark.

april 2012
Governance, what's new en vooral waarom? door Albert Kerssies.
Uitwisseling ervaringen met visitatiemethodiek 4.0, door Rob Schallenberg.

Contact

Vragen of suggesties? We komen graag in contact.
030 - 7210780
info@visitaties.nl
Of laat een bericht achter.

Vraag het Claudia

Vraag versturen