Hoe werkt visitatie?

Hoe werkt visitatie?

Een onafhankelijke commissie brengt de prestaties van de corporatie in kaart. Volgens de Woningwet moeten die prestaties bijdragen aan uw lokale woonbeleid. Daarover heeft uw gemeente al prestatieafspraken gemaakt met de corporatie. Deze afspraken gebruikt de visitatiecommissie bij de beoordeling. En ze gebruikt een uniforme methode waarin naast inhoud ook het proces vastligt. Dit kunt u verwachten.

1.   Voorbereiding

De corporatie is als eerste aan zet. Zij moeten uw gemeente en andere belanghebbenden informeren over de voorgenomen visitatie. Dan kan iedereen zich voorbereiden. Lees hoe u dat praktisch aanpakt

2.   Visiterend bureau

Visitaties mogen alleen uitgevoerd worden door een geaccrediteerd bureau, wat garandeert dat ze de methodiek objectief toepassen. Elk bureau legt wel andere accenten. De corporatie betaalt en bepaalt wie de opdracht krijgt. Het geselecteerde bureau stelt een onafhankelijke visitatiecommissie samen die de visitatie uitvoert. 

3.   Uitvoering visitatie

De visitatiecommissie spreekt alle partijen: de corporatie, de huurders, uw gemeente en eventuele andere belanghebbenden. Ze houden diepte-interviews en enquêtes, ze onderzoeken documenten en beoordelen processen. 

4.   Rapportage

De visitatiecommissie schrijft een voorlopig visitatierapport. Uw gemeente krijgt het concept niet te zien. De corporatie wel, maar mag alleen feitelijke onjuistheden nog corrigeren. SVWN toetst of de methodiek correct is toegepast. Daarna is het rapport definitief. 

5.   Reactie

Het bestuur en de raad van commissarissen formuleren een inhoudelijke reactie, waarin onder meer staat hoe ze omgaan met de verbeterpunten. 

6.   Publicatie

De corporatie publiceert het rapport én de reactie op haar website. Ook stuurt de corporatie uw gemeente en andere belanghebbenden een exemplaar. SVWN plaatst het rapport en de bestuurlijke reactie eveneens op haar website, maakt een kort nieuwsbericht en attendeert de gemeenteraad per e-mail op het visitatierapport.

7.   Bespreking

Uw gemeente bespreekt de bevindingen en de bestuurlijke reactie met de corporatie. Een goed vertrekpunt om de dialoog te verbeteren. En de prestaties.

Contact

Vragen of suggesties? We komen graag in contact.
030 - 7210780
info@visitaties.nl
Of laat een bericht achter.

In een visitatie wordt beoordeeld:
  • De maatschappelijke prestaties en ambities;
  • Hoe die zich verhouden tot opgaven, beleving huurders en gemeente en financiële mogelijkheden;
  • En hoe de corporatie daarop stuurt (governance: in- en extern, maatschappelijke rol RvC).

Bekijk de handreiking 'De gemeente en visitatie'

Vraag het Claudia

Vraag versturen